НОВИНИ

17.05.2019 г.
Българският Червен кръст отчете дейността си за 2018 гЗавърши редовната сесия на 66-ото Общо събрание на БЧК

Редовната сесия на 66-ото Общо събрание на БЧК бе открита от председателя на БЧК акад. Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – Мая Манолова, омбудсман на Р България, д-р Даниела Дариткова, председател на ПК по здравеопазване, Гълъб Донев, секретар по социални политики и здравеопазване на президента на Р България, Николай Павлов, зам.-министър на младежта и спорта, Ваня Величкова, гл. секретар на Министерство на здравеопазването, гл. комисар Николай Николов, директор на ГД «ПБЗН» - МВР, Матайс Ле Рут, ръководител за България на ВКБООН както и представители на ДАБ, ДАЗД, СБА, на неправителствени организации, партньори, медии.

Акад. Христо Григоров връчи почетни плакети на БЧК за ползотворно сътрудничество и партньорство и за оказаната подкрепа на: Мая Манолова, д-р Даниела Дариткова, Гълъб Донев, както и на Министерство на здравеопазването и на ГД ПБЗН – МВР.
Получени бяха приветствия от президента на Р България Румен Радев, от министъра на здравеопазването, от МВР – ГД «ПБЗН», от омбудсмана на Р България, от Министерство на младежта и спорта, Държавна агенция за бежанците, СБА, ДАЗД. Отец Ангел Ангелов, представител на БПЦ и делегат от столичната организация на БЧК, благослови участниците в Общото събрание и им пожела да продължат да творят добрини.
Първото заседание на форума бе ръководено от проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК. Той предостави думата на председателя на организацията акад. Христо Григоров, който, от името на Националния съвет, направи подробен анализ на дейността на БЧК през 2018 година. Отчетена бе една успешна година, през която Българският Червен кръст неотклонно е изпълнявал своята мисия в подкрепа на най-уязвимите и е работил за хуманизиране на общностите.

Зам.-генералният директор на БЧК и ръководител на направление „Финансово-стопанска дейност“ Василка Каменова запозна делегатите с резултатите от изпълнението на Финансовия план и на Бюджет 2018 г. Изчетени бяха отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия. Делегатите на Общото събрание единодушно гласуваха за приемането на всички отчетни документи на организацията за 2018 г.
Делегатите единодушно приеха отчета за работата на организацията през 2018 г., отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия, както и отчет за бюджета на БЧК за 2018 г.

На второто заседание на сесията на Общото събрание, ръководено от зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев, генералният директор проф. д-р Красимир Гигов представи плана за работа на БЧК през 2019 г. Той се спря на основните приоритети пред организацията, запозна делегатите със стратегическите подходи за изпълнението им, с очакваните резулати и индикатори, тенденции и рискове.
Зам.-генералният директор Василка Каменова представи Бюджета за 2019 г., след което делегатите единодушно приеха двата документа за 2019 г.
Участниците в Общото събрание обсъдиха и редица други важни за организацията въпроси.
Председателят на БЧК акад. Христо Григоров благодари на делегатите за активното им участие в работата на 66-ото Общо събрание и на доброволците, и на служителите в националния и в областните секретариати за положените усилия и отговорното им отношение при реализирането на червенокръстките дейности.