НОВИНИ

09.05.2019 г.
СТАРТИРА ПИЛОТНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
Представители на 24 национални дружества участват в Глобално обучение за координация.

СТАРТИРА ПИЛОТНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ЗА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ


В Националния учебен център на БЧК в Лозен представители на 24 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец участват в Глобално обучение за координация, оценка и планиране по време на бедствия. То ще приключи на 15 май и е част от дейностите по двегодишния проект „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“, финансиран от Европейския съюз и осъществяван от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец /МФЧК/ЧП/ съвместно с националните дружества на Червения кръст от Австрия, Италия, Холандия и България.


Целта е членовете на екипите за действие при бедствия да бъдат подготвени да осъществяват ефективна координация, да се запознаят с необходимите инструменти и ресурси за извършване на адекватна оценка, планиране на операция и подпомагане на национално дружество в първата фаза на бедствието.Проектът „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“ е поредна стъпка към разширяване на сътрудничеството между МФЧК/ЧП и ЕС в хуманитарната област.


Уважаеми колеги, на 13 май 2019 г. се предвижда  да се проведе реално полево учение с членовете на Глобалния екип за координация, оценка и планиране на МФЧК/ЧП, за което ще получите допълнително покана.


_________________________________________________________________________


За допълнителна информация: Ясен Сливенски, директор „Мениджмънт на бедствията“ и ръководител на проекта от страна на БЧК, тел. 0889606605