НОВИНИ

03.05.2019 г.
ГЛОБАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ
БЪЛГАРИЯ Е ДОМАКИН НА ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ЗА РАБОТА ПРИ БЕДСТВИЯ

От 6 до 15 май 2019 г. в Националния учебен център на БЧК в Лозен представители на 24 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец ще участват в Глобално обучение за координация, оценка и планиране по време на бедствия. То е част от дейностите по двегодишния проект „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“, финансиран от Европейския съюз и осъществяван от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец /МФЧК/ЧП/ съвместно с националните дружества на Червения кръст от Австрия, Италия, Холандия и България.

Целта е членовете на екипите за действие при бедствия да бъдат подготвени да осъществяват ефективна координация, да се запознаят с необходимите инструменти и ресурси за извършване на адекватна оценка, планиране на операция и подпомагане на национално дружество в първата фаза на бедствието.

Проектът „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“ е поредна стъпка към разширяване на сътрудничеството между МФЧК/ЧП и ЕС в хуманитарната област.