НОВИНИ

23.04.2019 г.
Учредително събрание на Националния комитет по международно хуманитарно право
Председателят на БЧК направи изложение пред Комитета относно 70-ата годишнина от приемането на Женевските конвенции и предложи на членовете му съвместна инициатива по този важен повод.

 Домакин на учредителното събрание на Националния комитет по Международно хуманитарно право (МХП) беше Министерството на външните работи на Република България. Националният комитет по МХП е мултидисциплинарен консултативен орган и подпомага формирането на национални политики в тази област. В неговия състав са включени заместник-министри от ресорни министерства и представители на големи хуманитарни организации. Председателства се от министъра на външните работи.


Българският Червен кръст бе представляван от председателя на организацията акад. Христо Григоров, който поздрави членовете на новосъздадения Национален комитет по Международно хуманитарно право и изрази подкрепата на БЧК за неговата работа.


Председателят на БЧК направи изложение пред Комитета относно 70-ата годишнина от приемането на Женевските конвенции и предложи на членовете му съвместна инициатива по този важен повод. Акад. Христо Григоров също така представи на вниманието на Националния комитет информация относно подготовката за предстоящата 33-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец.


Национални комитети по международно хуманитарно право съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Те имат основната функция да подпомагат държавните институции в изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях.


Международният комитет на Червения кръст  в Женева препоръчва и насърчава създаването на национални комитети в областта на международно хуманитарно право, а решението за създаването им, техният формат и състав се определят по преценка на правителството на съответната държава.


 


Екатерина Захариева: „Няма по-добър момент за подобна инициатива от 2019 г., когато светът отбелязва 70 години от приемането на Женевските конвенции. Същевременно в идните месеци Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец ще проведат своята 33-а международна конференция, каквато се свиква веднъж на четири години. 70 години след приемането на Женевските конвенции за съжаление военните конфликти по света се увеличават и все повече хора се нуждаят от международна хуманитарна помощ“.