НОВИНИ

01.04.2019 г.
ЕКСПЕРТИ ПО БЕДСТВИЯТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В БЧК
Обучението ще се проведе от 1 до 8 април в НУЛЦ – Лозен и ще бъде водено от екип на МФЧК/ЧП, а официалният старт ще бъде даден на 2 април (вторник) от 9:00 ч.
Доброволци, служители на няколко национални дружества и представители на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) ще се обучават в продължение на една седмица как да управляват средствата от паричното подпомагане при бедствия и кризи. Обучението ще се проведе от 1 до 8 април в НУЛЦ – Лозен и ще бъде водено от екип на МФЧК/ЧП, а официалният старт ще бъде даден на 2 април (вторник) от 9:00 ч. То е част от двугодишния проект „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ и изграждане на капацитет“, финансиран от ЕС и МФЧК/ЧП.
Целта на проекта е да се подобри способността на националните дружества да предоставят качествена подкрепа, управлението на по-големи групи от доброволци и персонал за реакция при извънредни ситуации, да се повиши капацитетът при оказване на хуманитарна помощ, както и да се подобри подпомагането на различни операции от разстояние.
БЧК отговаря за тестването и практическите обучения по проекта. През месец май ще стартира и второто, което ще бъде мащабно международно занятие с последващо реално полево обучение с регионалните спасителни екипи на Международната федерация.