НОВИНИ

29.03.2019 г.
Национално събрание на Българския младежки Червен кръст 1–3 април 2019 г.
В периода 1 – 3 април 2019 г. в Благоевград ще се проведе Националното събрание на Български младежки Червен кръст БМЧК - най-голямата младежка доброволческа организация у нас.
Тя е получила високо международно признание, с над 8 000 членове и доброволци. На форума се очаква да присъстват повече от 100 червенокръстци от цялата страна. Откриващото заседание на Националното събрание на БМЧК ще се проведе на 01.04.2019 г. от 16:00 ч. в аудиторията на Балкански академичен център към Американски университет, Благоевград с любезното домакинство на Областната организация на БЧК – Благоевград. Националното събрание ще протече в две части. На 01.04.2019 г. ще бъдат разгледани и подложени на гласуване отчет за дейността на организацията за изминалата за изминалия мандат /2017-2019/ и отчет на Комисията по съответствието. За 02.04.2019 г. предварителният дневен ред включва избор на ръководни органи на младежката организация, в това число избор за Председател на БМЧК, членове на Изпълнителния съвет и Съветник по съответствието. В този ден е предвидено също приемане на годишен план за дейността на БМЧК през 2019г. и Насоки за развитие на дейността на БМЧК до 2021г.
В заседанията на Националното събрание ще участват председателят на БЧК – акад. Христо Григоров, зам.-генералният директор на БЧК - д-р Славита Джамбазова, директорът на Секретариата на Обл.С на БЧК - Благоевград – г-жа Йорданка Стойчева, партньори и съмишленици на организацията.