НОВИНИ

19.03.2019 г.
Активен и здравословен живот за възрастните
Българският Червен кръст (БЧК) има дългогодишен опит в работата с възрастни хора.
Досегашната ни практика показва, че за да се чувства добре в старостта, човек трябва да остане активен и да е спокоен и сигурен в собствения си дом. Ето защо БЧК с готовност се включи в международния консорциум, заел се с амбициозната задача да улесни активния и здравословен живот на възрастните хора чрез използване на модерните технологии. За целта бе разработен проектът „Виртуален социален асистент в подкрепа на активния живот на възрастните хора“, финансиран от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ - Споразумение за безвъзмездна помощ № 769661.
Крайната цел на проекта е да се удължи максимално активният и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, както и да се подпомогне работата на тези, които полагат грижи за тях - семейство, съседи, познати и социални работници.Повече информация за проекта SAAM (Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) можете да намерите на www.SAAM2020.eu