НОВИНИ

26.02.2019 г.
"С ТЕНИСКА НА БАЛА"
Повече от 20 години СО на БЧК и Мото-Пфое подпомагат абитуриенти-сираци, като преди шест години се инициира дарителската кампания за образованието им.

През първите пет години на #steniskanabala осигурихме 191 стипендии на студенти първокурсници в неравностойно положение и 56 поощрителни стипендии на второкурсници и третокурсници за "много добър" и "отличе" успех.

Всичко това стана възможно благодарение на абитуриентите с тениски на бала и на всички, които подкрепят каузата. Тази година предизвикване Випуск 2019 да е най-щедрият и отговорният в историята на #steniskanabala досега!
Елате и разберете повече!

27 февруари, сряда
11:00 ч.
Литературен клуб "Перото"
Национален Дворец на Културата