НОВИНИ

06.10.2018 г.
Обучението
Съществена част от програмата на Есенната академия на Фестивала на червенокръстки и здравни филми е обучителният модул. Той се провежда всеки следобед и е предназначен за служители, доброволци и активисти на БЧК, чиито преки служебни ангажименти включват и популяризирането пред обществеността на разнообразните дейности на организацията и нейните каузи. Лекторите са изтъкнати специалисти в сферата на медиите, връзките с обществеността и информатиката.
„Комуникация с медиите” беше първата тема, по която получихме информация и беседвахме заедно с Весела Вацева - изпълнителен директор на Асоциацията на регионалните медии. Бяха засегнати много въпроси относно това какво е комуникация, защо е необходимо да поддържаме непрекъснат контакт с медиите, как да спечелим доверието им, как да се подготвяме за общуване с тях, как можем да обърнем негативните информации в наша полза, какво е лобизъм сред медиите. На базата на дългогодишния си практически опит В. Вацева сподели добрите практики и нормите за изработване на прессъобщение, както и времевата рамка за изпращането им до медиите. Участниците от БЧК споделиха множество възникнали трудности и казуси, които бяха обсъдени, и получиха професионално обяснение какво е правилното поведение при подобни ситуации.

Обучението за работа с медиите продължи през втория ден. За „Силата на социалните мрежи” и тяхната изключителна актуалност в съвременния свят говори Александра Цветкова - мениджър „Връзки с обществеността” в Ню Бояна Филм. По интерактивен начин и много професионално тя информира участниците как да изразяват себе си чрез социалните медии, как да разказват събитията не като институция, а като лична история. Отделено бе много време и за препоръки и съвети относно графичния дизайн на информацията. Лекторката показа редица добри практики на други национални дружества за популяризиране на каузи в социалните мрежи.

„Комуникация на хуманитарни каузи” бе темата на лекцията на Елина Големанова, директор „Връзки с клиенти” в една от най-големите ПР агенции APRA PN Balkans Communication Group. Познавайки добре каузите на БЧК от съвместните ни партньорски кампании с Coca-Cola (клиент на APRA), тя поднесе на участниците информация за това какви са действията при планиране на комуникациите с медиите за различни събития. Стъпка по стъпка бяха обсъдени всички етапи на подготовката на една кампания, за да бъде тя успешна – мисия, визия, цел, таргет аудитория, послания, канали и инструменти за ефективно реализиране. В последвалия разговор много конкретни въпроси, свързани със спецификата на работата на БЧК, получиха професионални отговори и препоръки.

Третият ден на Академия 2018 продължи с обучителния модул, чиято цел бе представителите на БЧК да получат професионална информация за най-актуалните новости и изисквания в работата в интернет пространството. Лекторът, доц. д-р Милена Карова, преподавател в Техническия университет – Варна, запозна участниците с темата „Работа в интернет – как се прави сайт – поддържане на сайт, актуализиране”. Обсъдени бяха различни възможности за постигане на най-голяма ефективност на интернет страницата и как тя да бъде най-лесно достъпна и разпознаваема за потребителя. Редица конкретни въпроси относно срещани трудности и проблеми в практиката по поддържане сайта на БЧК и на областните структури получиха професионални отговори и съвети.