НОВИНИ

06.10.2018 г.
ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 2018 – ДЕН ТРЕТИ
В ТЪРСЕНЕ НА ПЪТЯ КЪМ ХРАМА КАТО НРАВСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ
Дискусионният форум на третия ден от Академията бе открит с лекцията на проф. д-р Иво Христов, юрист, социолог, „Насилието в днешна България – индикатор за социален разпад”. Със задълбочен анализ и стряскаща статистика, с много препратки в историята и с цитати от българската художествена и историческа литература проф. И. Христов очерта образа на съвременното българско общество. Насочвайки вниманието на аудиторията към разпада на социалните връзки, както и към рухването на основните механизми на социална солидарност, проф. Христов се опита да обясни причините за тези тревожни явления, които дълбоко са повлияли народопсихологията на народа. Последвалата дискусия по засегнатите теми, ръководена от проф. Божидар Манов, даде възможност на много участници да зададат своите въпроси и да споделят собствената си гледна точка по проблема с агресията в обществото.

Втората лекция, под надслов „Нравствена проповед – агресията и миряните”, изнесе отец Боян Саръев. В оглушителната тишина на залата като камбана прозвучаха позагърбените изконни ценности от моралния християнски кодекс – разум, съвест, любов, прошка, търпение. На този фон свещеникът с болка сподели, че в днешния свят нормалните човешки взаимоотношения са разрушени от злобата и враждата и са завладени от омраза, ненавист, липса на обич. А това поражда отмъщението – агресивното поведение, което не ни връща душевния мир и спокойствието. Има ли спасение от това състояние? На този въпрос отец Саръев отговори с цитат от апостол Павел: „На човек всичко е позволено, но не всичко му е полезно.” В края на лекцията той призова за разум и съвест, да отворим сърцата си за християнските ценности, да се върнем към Бог и да поемем кръста си – бремето, страданието, и да го носим с търпение и чест, със скромност и любов към човека.

При закриването на дискусионния форум проф. Божидар Манов наред с благодарностите към лекторите призова аудиторията да не спира да търси пътя към храма като нравствено измерение. Той е труден, но води към възвисяване и спасение от враждата и агресията.