НОВИНИ

05.10.2018 г.
ЧЕТВЪРТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
На 6 октомври 2018 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен, Българският Червен кръст организира традиционно състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права. В него ще участват повече от 80 души от 16 области на страната.
Инициативата се провежда за четвърта поредна година и е част от дългосрочната политика на БЧК за активен и здравословен живот на възрастните хора.
Участниците в отборите са обучени предварително от областните организации на БЧК в страната. Те ще преминат през 16 състезателни пункта, където трябва да се справят със задачи за оказване на първа долекарска помощ при спортни, битови и автомобилни инциденти, ще окажат психосоциална подкрепа на пострадали при бедствия и ще покажат познания за правата на възрастните хора.

Очакваме Ви на 6 октомври 2018 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – Лозен.