НОВИНИ

04.10.2018 г.
Актуална информация за дейностите на Червения кръст след бедствието
Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в Индонезия от края на месец юли тази година, когато земетресение с магнитуд от 6.4 засегна остров Ломбок, провинция West Nusa Tenggara.
След силното земетресение с магнитуд от 7.4 от 28 септември, в Централно Сулавеси, последвано от вълна цунами, засегнало най-вече крайбрежните области Донгала и Палу, вчера, на 3 октомври изригна вулкан на същия индонезийски остров, където е и град Палу, а жителите му бяха предупредени за опасност от вулканична пепел и потенциални потоци от лава.

Какви са действията на Червения кръст?
Индонезийският ЧК се намира на място от самото начало, като са мобилизирани 15 екипа за бърза помощ, девет души за първа помощ, шест екипа за оценка, шест души за полеви станции, трима души за евакуация, девет за логистика, 27 доброволци от Донгала и 20 доброволци от съседен квартал Луву, за да се подпомогне търсенето, спасяването и извличането, да се предостави незабавна помощ и да се предприеме бърза оценка.
Организират се координационни срещи между Индонезийския ЧК, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и партньорски организации в страната, включително Американския Червен кръст, Австралийския Червен кръст и Японския Червен кръст. Регионалната делегация на МКЧК за Индонезия и Тимор Лесте е готова да мобилизира своите членове за възстановяване на семейните връзки, управление на тленни останки и експерти по съдебна медицина в подкрепа на Индонезийския ЧК и съответните органи.

Публикуван и публично достъпен е Спешният апел на МФЧК/ЧП за Индонезия. Спешният апел е ревизиран и разширява публикуваният на 7 август т.г. спешен апел на МФЧК/ЧП за предишните земетресения в Индонезия, тези в Ломбок (West Nusa Tenggara), източно от Бали. Към него са включени и земетресението и цунамито в Сулавеси.
Апелът се стреми да финансира дейности, свързани с координацията на клъстера за подслон, както и тези, подкрепяни от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) по следните основни области на интервенциите: възстановяване на семейните връзки, управление на тленни останки и съдебна медицина.

Какви са непосредствените нужди?
Непосредствените нужди включват търсене, спасяване и извличане, управление на потоците пострадали, медицински и здравни услуги, включително пренасочване, храна, нехранителни. Съществува и необходимост от психо-социална подкрепа и психологическа първа помощ, за да се облекчи травмата, причинена от загубата на близки и страх от друго цунами. Хиляди хора пребивават извън къщите си поради страх от отвличания. Според бедствените власти повече от 170 пропадания са регистрирани към 30 септември, някои от които са силни.
Предвид разрушаването на комуникационните линии и прекъсванията на електрозахранването, има нужда от слънчеви лампи и мерки, които да позволят на оцелелите да се свържат с близките си. Безопасните помещения за деца и жени също са от ключово значение, особено когато условията показват потенциално изместване за продължителни периоди, докато се очакват реконструкции.
Наблюденията показват, че земетресението и цунамито са имали въздействие върху някои здравни заведения в Палу, което доведе до смущения в здравните услуги. Някои от съоръженията са неподходящи за употреба, а пациентите са преместени навън, поради страх от последващи трусове. За да се гарантира продължаването на животоспасяващите здравни интервенции, е необходимо тези здравни заведения и местните здравни екипи да бъдат подкрепени с разгръщането на спешни медицински екипи.

Значителен е броят на срутените бетонни къщи, поради силата на цунамито, много семейства са загубили основна битова собственост. Следващи, по-подробни оценки ще идентифицират тези нужди.

Къде може да се намери информация?
Апелът е публично достъпен и публикуван на страницата на МФЧК/ЧП - https://www.ifrc.org/appeals

Актуална информация се публикува и на страницата на БЧК - www.redcross.bg
www.redcross.bg

Търсещите информация за свои близки след земетресението в Сулавеси, могат да се регистрират на сайта на МКЧК. На този сайт има и опция хората да се отбележат като живи, като по този начин информират членове на семейството си, които ги търсят. - https://familylinks.icrc.org/indonesia/id/pages/home.aspx

Какво се цели със Спешния апел?
Апелът цели да набере средства в размер на 22 милиона швейцарски франка (към момента има недостиг на финансиране от около 17 милиона швейцарски франка), увеличавайки се от 8,9 милиона швейцарски франка.

На кого ще се помогне?
По този начин Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) ще има възможност да подкрепи Индонезийския Червен кръст - Palang Merah Indonesia (PMI) - да предостави помощ и подкрепа на около 160 000 души (40 000 домакинства) в продължение на 20 месеца.

Кои са приоритетните области на подпомагане?
Операцията ще се съсредоточи върху следните основни области на интервенции: подслон; поминък и основни потребности; здраве; вода, канализация и хигиена (WASH); защита, пол и включване (ЗГУ); намаляване на риска от бедствия (DRR); и повишаване на капацитета на националното дружество и местните клонове.

Каква е координацията с правителството?
Този преразгледан апел взема под внимание факта, че правителството на Индонезия обяви, че ще приеме международна подкрепа, която отговаря на неговите нужди. Той също така припознава наличния капацитет в страната и необходимостта от допълнителна финансова подкрепа, която да позволи на Индонезийския ЧК да предоставя помощ на най-засегнатите и уязвими общности.