НОВИНИ

21.08.2018 г.
В подкрепа на пострадалите от наводненията в Бургаска област
В Централата на БЧК се проведе третото заседание на Националния обществен съвет за управление на финансовите средства от Националната благотворителна кампания, в подкрепа на пострадалите от наводненията в Бургаска област.
То беше ръководено от д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК. Присъстваха Мая Манолова - национален омбудсман на Р България и съпредседател на НОС, д-р София Стоименова - генерален директор на БЧК, Василка Каменова – зам.-генерален директор, представители на НС на БЧК, на държавни институции, на неправителствени организации и медии.

Националният обществен съвет прие информацията за наличните към момента, набрани и усвоени финансови средства по Националната кампания и изрази съгласие да бъде увеличена
помощта за пострадалите от наводненията в община Камено, за извършване на последния етап от ремонтните дейности в размер на 23 488,84 лв.

С това решение, сумата за подпомагане на пострадалите от община Камено стана общо 186 988, 84 лв, в т. ч. за I-ви етап 98 780, 54 лв и II-етап 88 208, 27 лв.

На кмета на община Камено беше възложено да проучи нуждите и да изготви правно обосновано искане до НОС за целево използване на остатъка от финансови средства в интерес
на населението.