НОВИНИ

02.08.2018 г.
Апел за пострадалите в Гърция
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец със спешен призив за помощ на пострадалото население от пожарите в Гърция.
На 31 юли 2018 г. МФЧК/ЧП обяви спешен призив за набиране на 2 млн. швейцарски франка, които ще дадат възможност да се подпомогне Гръцкия Червен кръст при предоставянето на помощ и подкрепа на около 7 100 души /2 367 домакинства/ в продължение на девет месеца. Фокусът на дейностите по подпомагане е върху следните области: здравеопазване; прехрана и основни потребности; защита и намаляване на риска от бедствия.

Началната дата е 31 юли 2018 г., а крайната 30 април 2019 г.

Повече информация можете да получите в приложения линк.
Emergency Appeal on Greece: Wildfires (MDRGR003)

Желаещите да подкрепят усилията на Гръцкия Червен кръст могат да се обръщат към г-жа Ангелика Фанаки, на имейл адрес: angelica.fanaki@redcross.gr