НОВИНИ

26.07.2018 г.
Гръцкият Червен кръст - в помощ на пострадалите
За контакт с Гръцки Червен кръст относно дарения: Лина Каната - e-mail: linakanata@redcross.gr
По данни от Информационния бюлетин на МФЧК/ЧП до 25 юли 2018 г. загиналите са 81, ранени са 164, 211 къщи са напълно унищожени и 234 - частично унищожени. Все още има активни пожари и продължава борбата с разпространението на огъня в планините Герания и в района на Калитечнополи в Атика

Екипите на Гръцкия ЧК оказват първа долекарска и психологична помощ, с психосоциална подкрепа, съдействат за възстановяване на семейните връзки. Продължават да действат и пунктовете за първа долекарска помощ на доброволците – самаритани на Червения кръст. В зоната на бедствието работи звеното за спешни здравни грижи, подпомагано от мобилен здравен екип, с подкрепа от Испанския ЧК.

Доброволците на Червения кръст продължават да оказват първа психологична помощ на хората, загубили свои близки. Усилено се работи по възстановяването на контакта на хора, загубили връзка със свои близки, с помощта на Международния комитет на ЧК. За тази цел е установена директна връзка на Гръцкия Червен кръст с пожарната служба, която отговаря за изчезналите. От 24 юли националният екип за работа при бедствия на Гръцкия ЧК извършва оценка на нуждите на мястото на пожарите и работи по своя план за по-дългосрочно подпомагане на пострадалите семейства с подкрепата на МФЧК/ЧП. Издирването на изчезналите остава най-спешният проблем.

Повече информация, може да намерите на следния линк: http://www.ifrc.org/docs/Appeals/18/IB2_Greece_Wildfires_25072018.pdf