НОВИНИ

25.07.2018 г.
БЧК - съпричастен с бедствената ситуация в Гърция
За контакт с Гръцки Червен кръст относно дарения: Лина Каната - e-mail: linakanata@redcross.gr

Българският Червен кръст следи с тревога ситуацията в Гърция и поддържа непрекъсната връзка с Гръцкия Червен кръст (ГЧК).

БЧК се присъединява към тридневния траур, обявен в страната, и изказа съболезнования на ГЧК и на гръцкото посолството в Република България.

В израз на съпричастност и солидарност БЧК преведе парична помощ в размер на 3000 (три хиляди) евро по банкова сметка на ГЧК за подпомагане усилията на националното дружество да окаже помощ на нуждаещите се.

Гръцкият Червен кръст подпомага държавните институции и осъществява предимно дейности по оказване на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и хуманитарно подпомагане. Звеното за мениджмънт на бедствията следи ситуацията и координира действията си с общинските, държавните и други структури на гражданската защита. В планината Герания, община Мегара и в Рафина, ГЧК е мобилизирал спасители - самаритани, които са разгърнали пунктове за първа долекарска помощ. В Рафина те са три – един в спортната зала на община Неа Макри, един пред кметството и един - на пристанището.

В момента Гръцкият Червен кръст координира предоставянето на сгъваеми легла, одеяла и спални чували за населението в община Рафина.

Екипи за възстановяване на семейните връзки също вече работят на терен и оказват подкрепа за намирането на изчезнали лица.
Ръководителят на Националния екип за реагиране при бедствия на ГЧК на място оценява ситуацията и координира работата на терен. Екипи на ГЧК извършват оценка на нуждите и оказват помощ на пострадалите и на спасителите.

Експерти на Гръцкия Червен кръст оценяват ситуацията и относно необходимостта от парично подпомагане.

Повече информация, може да намерите на следния линк:
http://www.ifrc.org/docs/Appeals/18/IB_Greece_Wildfires_24072018.pdf

В случай на необходимост, българските граждани в Гърция могат да потърсят съдействие на обявения от българското посолство телефон: +30 6937 096 220.

За допълнителна информация, може да посетите страницата на Министерство на външните работи на Република България, Ситуационен център: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter