НОВИНИ

06.06.2018 г.
Национално състезание на младежките аварийни екипи
Каним Ви на 9 юни 2018 г. (събота) в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, където ще се проведе IX Национално състезание на младежките аварийни екипи (МАЕ )на БЧК.
В състезанието ще участват 18 отбора и 90 младежи от цялата страна. Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове ще бъде оценявана подготовката им по първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, международно хуманитарно право, мениджмънт на бедствията и др. Състезателите ще демонстрират готовността си за реакция при различни бедствия, аварии и кризи, техники за транспортиране на пострадали и грижа за нуждаещите се.

Уменията на младежите ще бъдат оценявани от съдийска колегия с главен съдия проф. д-р Красимир Гигов, главен секретар на Министерство на здравеопазването.

Официалното откриване на IX Национално състезание на Младежките аварийни екипи започва в 9.00 часа на 9 юни 2018 г. в НУЛЦ на БЧК в Лозен.

Желаещите да ползват транспорт на БЧК трябва да направят заявка до 12.00 часа на 8 юни 2018 г. /петък/ на телефоните на Пресцентъра. Тръгването е в 8.30 часа на 9 юни 2018 г. /събота/ от Централата на БЧК.

На откриването ще присъстват представители на ръководството на Българския Червен кръст и Българския младежки Червен кръст, както и партньорски организации и институции.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0887626070.