НОВИНИ

26.05.2018 г.
Приключи заседанието на Общото събрание
На второто заседание на сесията на Общото събрание, ръководено от зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев, генералният директор д-р София Стоименова представи плана за работа на БЧК през 2018 г.
Генералният директор се спря на основните приоритети пред организацията, запозна делегатите със стратегическите подходи за изпълнението им, с очакваните резулати и индикатори, с тенденциите и рисковете.

Зам.-генералният директор Василка Каменова представи Бюджета за 2018 г.

Последваха изказвания на зам.-генералните директори д-р Славита Джамбазова и д-р Надежда Тодоровска, на делегата на Столичната организация Слави Пачалов и на Антон Налбантов – директор на дирекция „Водноспасителна дейност“, свързани с практическата реализация на плановите и бюджетните ангажименти.

След гласуването и приемането на плана и бюджета за 2018 г. делегатите бяха запознати от председателя на БМЧК Станимир Бояджиев с философията и логиката на предлаганите изменения и допълнения в Статута на БМЧК, с тяхната целесъобразност и смисъл за адаптиране на младежката организация към новите реалности.

След като председателят на Комисията по изменение и допълнение на Статута на БМЧК Стойчо Стойчев, зам.-председател на БЧК, информира делегатите, че Комисията подкрепя промените и оценява, че те са в съответствие с Устава на БЧК, делегатите единодушно ги приеха, а в последствие, с оглед хармонизиране на вътрешноорганизационните документи, съответно бе направена и промяна в Устава на БЧК.

След изчерпване на дневния ред, председателят на БЧК акад. Христо Григоров благодари на делегатите за активното им участие в работата на 66-ото Общо събрание и пожела на доброволците, и на служителите от областните/столичната организации много здраве и сили за реализирането на червенокръстките дейности.

„Нека 2018 година бъде още по-плодотворна и успешна!“ – с тези думи зам-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев закри Общото събрание.