НОВИНИ

20.04.2018 г.
Форум по проблемите на кръводаряването

Областната организация на Българския Червен кръст – Русе съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведе Обществен форум по проблемите на кръводаряването и осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на здравеопазването.
Участие във Форума взеха водещи национални експерти в областта на трансфузионната медицина, представители на академичната хуманитарна общност в Русе, както и активни кръводарители и пропагандатори на безвъзмездното кръводаряване. Всички присъстващи на срещата се обединиха около необходимостта от промяна на действащата нормативната база по проблемите на кръводаряването у нас.
Предоставяме Ви пълния текст на обобщаващия документ с цел обществено обсъждане. Надяваме се идеите на Форума да бъдат подкрепени и доразвити от всички Вас, а при наличие на политическа воля и да бъдат използвани за промяна на здравно-осигурителния модел в Република България.

Пълният текст на обобщаващия документ, приет на форума можете да видите в прикачения файл.