НОВИНИ

13.03.2018 г.
Годишна среща на Европейската група по правна помощ
БЧК беше домакин на годишната среща на Европейската група по правна помощ (European Legal Support Group).
На форума бяха обсъдени резултатите от проведените Уставни срещи на Международното движение на ЧК/ЧП и приетите на тях резолюции, изпълнението им на национално ниво, актуалните въпроси по прилагането на МХП и планът за действие за следващите няколко години, темите на поредната Международна конференция и предстоящата Европейска конференция както и други проблеми, свързани с правната рамка и актуалните правни въпроси на червенокръстката дейност, като например влизането в сила на Европейския регламент за закрила на личните данни. По време на срещата се проведоха и избори за нов председател и секретар на групата, като за съпредседатели бяха избрани представители на Финландски и Белгийски ЧК.
Представители на дирекция Правна на БЧК направиха презентации по темите, свързани с влизането в сила на Европейския регламент по закрила на личните данни и по дейностите по разпространение на МХП.
Европейската група по правна помощ, макар и неформален, е много уважаван форум в Международното движение на ЧК/ЧП, който обсъжда голяма част от важните за Движението въпроси. В срещата участваха юристите и експертите по МХП от 17 национални дружества в Европа, представители на МКЧК от Женева (юристите по тематични правни въпроси, сътрудничество, разпространение на МХП), от Париж, Брюксел и Белград; от правната дирекция на МФЧК – Женева, както и от отдела по организиране на международните форуми на движението и други. Присъствието на юристи от висок ранг от страна на МКЧК предостави благоприятна възможност да се проведат срещи с представители на МВнР и МО, в които бяха обсъдени редица въпроси за сътрудничеството по въпросите на МХП.
Срещите на юристите се провеждат на ротационен принцип, всяка година в различни страни, като домакин е съответното национално дружество. Такава среща не е провеждана в Югоизточна Европа в последните 5 години, а БЧК е домакин за първи път.
С оглед получаването на актуална информация за правните аспекти на дейността на националното дружество, актуализирането на дейността за разпространение на международното хуманитарно право и международните правни норми за действие при бедствия, обмен на опит и добри практики, както и установяване на връзки с колеги от други НД и разработване на възможности за нови проекти, участието в срещите на Европейската група по правна помощ е от голямо значение за БЧК.
Участниците благодариха за отличното домакинство и организация на събитието.