НОВИНИ

09.03.2018 г.
Информационно-дискусионна среща
Областната организация на БЧК в Пловдив проведе среща по европейския проект RЕcheck (Оценка и укрепване на устойчивостта чрез ангажиране на кварталните мрежи).
В дискусията участваха представители на дирекция Международно сътрудничество, програми и проекти в Секретариата на НС на БЧК, доброволци от доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към областната организация и представители на ключови областни и общински институции и служби, ангажирани в защитата на гражданите при бедствия: областна управа, община Пловдив, отдел „Обществен ред и управление при кризи”, дирекция „Социална политика“ и др.
Срещата бе посветена на представяне и обсъждане на постигнатите резултатите и поуките от европейския проект RЕcheck, финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита на ЕС и изпълняван в партньорство на БЧК, Австрийския, Германския, Хърватския и Френския Червен кръст и фирма ISIS в пет европейски страни.
Този експериментален проект има за цел да повиши устойчивостта към бедствия на семействата и съседите, живеещи в градска среда, посредством нови методи за привличане на гражданите и оценка на семейната готовност за справяне при бедствия.
Методиката за оценка покрива най-важните елементи на бедствената готовност на всеки гражданин и домакинство. Тя включва познанията на хората за рисковете в района и начините им да намерят информация за тях, готовността на семействата за бърза евакуация при непосредствена опасност, без да забравят най-важните предмети – като основните документи и лекарства, способността им да се справят за известно време без основни комунални услуги - електричество, вода, комуникации и други, наличието на семеен план при бедствия (алтернативни телефони за контакт, места за среща), знания и умения за оказване на първа помощ, познаване на съседите и взаимопомощ между тях, наличие на резерви, знания и материали за изолиране у дома, в случаите, когато излизането от дома е опасно.
В България оценките на бедствената готовност на семействата се изпълняваха в Пловдив от есента на 2017 до март 2018 г. Те бяха извършени от обучени доброволци на БЧК, които използваха онлайн инструмента RЕcheck на таблети, по време на интерактивни занятия с гражданите. В занятията те използваха и допълнителни материали - семейните планове за бедствия на БЧК, наръчници за бедствена готовност, като информираха семействата относно оказването на първа долекарска помощ и демонстрираха необходимите материали за спешна евакуация с подготвени за целта семейни раници за бедствия (бедствени комплекти).
Повече информация е публикувана на: www.recheck-project.euТози експериментален проект има за цел да повиши устойчивостта към бедствия на семействата и съседите, живеещи в градска среда, посредством нови методи за привличане на гражданите и оценка на семейната готовност за справяне при бедствия.
Методиката за оценка покрива най-важните елементи на бедствената готовност на всеки гражданин и домакинство. Тя включва познанията на хората за рисковете в района и начините им да намерят информация за тях, готовността на семействата за бърза евакуация при непосредствена опасност, без да забравят най-важните предмети – като основните документи и лекарства, способността им да се справят за известно време без основни комунални услуги - електричество, вода, комуникации и други, наличието на семеен план при бедствия (алтернативни телефони за контакт, места за среща), знания и умения за оказване на първа помощ, познаване на съседите и взаимопомощ между тях, наличие на резерви, знания и материали за изолиране у дома, в случаите, когато излизането от дома е опасно.
В България оценките на бедствената готовност на семействата се изпълняваха в Пловдив от есента на 2017 до март 2018 г. Те бяха извършени от обучени доброволци на БЧК, които използваха онлайн инструмента RЕcheck на таблети, по време на интерактивни занятия с гражданите. В занятията те използваха и допълнителни материали - семейните планове за бедствия на БЧК, наръчници за бедствена готовност, като информираха семействата относно оказването на първа долекарска помощ и демонстрираха необходимите материали за спешна евакуация с подготвени за целта семейни раници за бедствия (бедствени комплекти).
Повече информация е публикувана на: www.recheck-project.eu