НОВИНИ

07.03.2018 г.
Нагласата на обществото към децата бежанци и мигранти
Българският Червен кръст и Държавната агенцията за закрила на детето организираха кръгла маса на тема "Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях".
Целта на дебата бе да се промени негативната нагласа на българското общество към децата бежанци. Заместник-генералният директор на БЧК д-р Надежда Тодоровска заяви, че децата-бежанци са най-уязвими. „Реално погледнато едва в последните месеци, година има реална промяна, която подсказва волята на държавата нещата да се случат по друг начин за тях. Ние сме изключително благодарни на всички участници в Националния съвет за закрила на детето, които подкрепиха идеята да се създаде Център за временно настаняване на непридружени лица, където да се полагат адекватни грижи за тях, съобразно нуждите им“. По думите на д-р Надежда Тодоровска важно е не само институциите да работят заедно, но и обществото да приеме тези деца. "Едва ли 45 деца представляват заплаха за обществото и трябва да намерим начин те да бъдат приети, да могат да излязат на улицата без да ги е страх, че ще им се случи нещо лошо", каза зам.-генералният директор на БЧК и допълни, че когато обществото знае тези цифри, няма да се намери нормално мислещ човек, който да реагира по друг начин.

Олег Петков, заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 заяви, че политиката за миграция и сигурност е една от темите, по които се нуждаем от консенсус. „Без сигурност и стабилност европейските ценности са трудно постижими“, допълни той. По думите му децата имат нужда от подкрепа и закрила, трябва да им се покаже, че у нас те са в безопасност и могат да получат помощ, според нуждите им, защото достъпът до образование ще им даде знание и подкрепа.
По време на форума беше представен стартиралият проект на БЧК и ДАЗД "Да опознаем другия", финансиран от фонд "Убежище, миграция и интеграция". В рамките на 30 месеца е предвидено проектът да премине през няколко етапа. „Амбицията ни е да създадем един Консултативен медиен съвет, в който да бъдат привлечени известни публични личности за посланици на добра воля за каузата на бежанците и мигрантите. Ще бъде разработена и комуникационна стратегия, на базата на която ще се излъчват различни послания за да се достигне до различни аудитории в българското общество“, поясни Мариана Стоянова, програмен мениджър в Бежанско-мигрантска служба на БЧК. Предвижда се да бъдат осъществени две големи национални информационни кампании.

С проекта "Да опознаем другия" БЧК и ДАЗД обединяват усилията си с цел защита на всяко дете, което се намира на територията на България, независимо от неговата възраст, пол, религия, степен на образование и потребности, както и подпомагане на семействата им при изразено желание трайно да се установят на територията на България.