НОВИНИ

01.02.2018 г.
Ползотворна среща
В централата на Българския Червен кръст се проведе среща на председателя на организацията акад. Христо Григоров и генералния директор д-р София Стоименова с Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“, и с нейния изпълнителен директор Десислава Тальокова.
Целта на срещата беше да бъдат представени и обсъдени актуалните дейности и приоритети на двете организации, както и да се очертаят посоки за сътрудничество. Сред разискваните теми бяха широкомащабната дейност на БЧК по отношение на спасяването и опазването на човешкия живот, разгърнатите социални програми, както и динамичната и изключително важна работа с млади хора, с по-специално внимание върху формирането на лидерски качества и умения.
Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Тя развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания.
Общият размер на средствата, дарени от фондацията до момента, надхвърлят 200 милиона долара, затвърждавайки позицията й като най-голямата благотворителна организация в България. И през изминалата година най-много средства - над 9 млн. долара - фондацията е дарила за инициативи в сферата на образованието и работата с деца.