НОВИНИ

20.12.2017 г.
ЗАВЪРШИ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ХИТРИНО
На 20 декември 2017 г. в Централата на БЧК се проведе заседание на Националния обществен съвет НОС за управление на финансовите средства от кампанията за Хитрино.
То бе ръководено от г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р България - съпредседател на НОС.
Националният обществен съвет препотвърди спазването на приетите с негово решение обективни критерии за включване на пострадалите домакинства в съответната категория в зависимост от нанесените щети, като всички жители с напълно разрушени къщи да бъдат включени в първа категория.

По останалите сигнали с молби за преминаване в по-висока категория беше решено екип на НОС да извърши проверка на място, като на база на резултатите от нея, НОС ще вземе съответното решение.
Въз основа на внесено предложение от Местния обществен съвет за разпределяне на резерва от финансови средства по Кампанията за извършване на строително-ремонтни дейности на пострадали имоти, НОС реши списъкът да се предостави на жителите на с. Хитрино за публично обществено обсъждане, след което да бъде внесен за разглеждане в Националния обществен съвет.