НОВИНИ

12.12.2017 г.
В ПОМОЩ НА ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ
С посредничеството на БЧК, за нуждите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" бяха предоставени високопроходими автомобили, които ще подпомогнат оперативната й готовност и ще дадат възможност за по-бързо достигане до пострадали при бедствия, аварии и кризи.
Превозните средства са предоставени от корпоративен партньор на БЧК за временно ползване.