НОВИНИ

29.11.2017 г.
В помощ на уязвими български деца
Близо 45% от децата в България са в риск от бедност и социално изключване
На 30 ноември 2017 г. стартира традиционната съвместна благотворителна Коледна кампания на „Кауфланд България” и БЧК за осигуряване на безплатен обяд в училище за уязвими български деца от социалнослаби семейства. В периода 30.11.2017 г. - 08.01.2018 г. клиентите на компанията ще имат възможност да направят своето дарение в благотворителните кутии на БЧК, разположени във всички магазини от веригата на територията на цялата страна.

„Кауфланд България” ще подкрепи програма „Топъл обяд” на Партньорска мрежа за благотворителност на Българския Червен кръст за осма поредна година.


Поетапно от 1 ноември 2017 г. стартира програма „Топъл обяд“ за учебната 2017/2018 г. 1 650 нуждаещи се деца ще получават всеки учебен ден безплатна топла храна в училище на територията на 26 области в страната. Програмата, която се реализира вече 14 години, до момента е осигурила безплатен обяд на 14 500 деца. Предоставени са близо 1 000 000 безплатни обяда на обща стойност около 2 000 000 лв.