НОВИНИ

03.11.2017 г.
НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО КАМПАНИЯТА НА БЧК ДОСТИГНАХА 227 807 ЛВ.
На Първото си заседание, проведено на 2.11.2017 г., Общественият съвет за управление на набраните средства за пострадалите от наводненията в област Бургас, в който участват представители на: президентството на Р България, на институцията на омбудсмана, на ГД“ПБЗН“ - МВР, на НАП, на областна администрация Бургас, на община Бургас и Камено, НСОРБ и медии, взе следните решения:
Набраните до 2 ноември 2017 г. финансови средства, в размер на 218 000 лв., да се разпределят в съотношение 75 % за пострадалите домакинства от община Камено и 25% за пострадалите от община Бургас, в съответствие с предложение и постигнато съгласие между двете общини, отчитайки нуждите и възможностите им.

Сумата от 163 500 лева се предоставя на община Камено за подпомагане извършването на неотложни строително възстановителни работи на 36 най-тежко пострадали от наводнението къщи. Сумата от 54 500 лв. се предоставя на община Бургас за закупуване и предоставяне на пострадалите семейства на необходимата домакинска техника, в съответствие с направеното от общината предложение и след проведена процедура по ЗОП.