НОВИНИ

30.10.2017 г.
Европейски проект за адаптация на лица, законно пребиваващи в България
Българският Червен кръст стартира изпълнението на проект, насочен към подпомагане на законно пребиваващи у нас граждани на трети страни.
Откриващото информационно събитие ще се проведе на 2 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Националния пресклуб БТА /София, бул. “Цариградско шосе” 49/.

По време на събитието ще бъдат представени основните дейности по проекта, който ще се реализира в рамките на 36 месеца.

Проектът се финансира от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България чрез Министерството на вътрешните работи.