НОВИНИ

27.09.2017 г.
Домашни грижи за независим и достоен живот
Във връзка със създадения съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст пилотен модел за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора в домашна среда, г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, проф. Николай Петров, министър на здравеопазването и Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария, ще посетят гр. Враца на 28 септември. В 9,00 ч. гостите ще посетят Център „Домашни грижи“ – Враца /адрес: ул. „Георги Бенковски“ 21/, където ще се запознаят отблизо с организацията на работа и предоставяните услуги и ще имат възможност да посетят възрастни хора – потребители на услугата.
В рамките на посещението е предвидена и среща – дискусия с представители на партньорите на местно ниво, с които БЧК активно работи в периода 2012-2017 г. за качествено предоставяне и утвърждаване на интегрираните здравно-социални услуги в област Враца. Тя ще се проведе в 10,30 ч. в Конферентната зала на Търговско – промишлената палата, адрес: ул. „Христо Ботев“ 24. Ще участват: г-н Калин Каменов – кмет на Община Враца, инж. Иво Цветков – кмет на Община Бяла Слатина, г-н Петър Данчев – кмет на Община Криводол, г-жа Румяна Декова – председател на Общинския съвет на Община Оряхово, представители на РЗИ-Враца, РД „Социално подпомагане“, лични лекари от обслужваните общини.

Осъществяването на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ /2012-2017/ от Български Червен кръст, съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст доведе до въвеждането за първи път в България на модела за предоставяне на професионални интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора в домашна среда на базата на швейцарския опит. В рамките на проекта, съфинансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, са създадени четири Центъра „Домашни грижи“ в четири общини на област Враца – Оряхово, Бяла Слатина, Криводол и Враца. Екипите от квалифицирани медицински сестри и домашни помощници предоставят комплексни здравни грижи и социални услуги в домовете на повече от 400 уязвими възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. В предоставянето на услуги са обхванати и крайно нуждаещи се потребители в 13 малки и отдалечени населени места на територията на посочените общини. След приключване на проекта през м. юни, 2017 г., Центровете продължават своята дейност в пълен обем благодарение на осигурени донорски средства от БЧК чрез Швейцарски Червен кръст. Сравнителен анализ между интегрираните домашни грижи, предоставяни от проекта и социалните и здравни услуги достъпни за уязвими възрастни хора показва, че освен по-доброто обгрижване, интегрираните услуги са значително по-евтини.

Обединените усилия на всички партньори, с активното участие на съсловните организации, НПО и доставчици на услуги, доведоха до първата законодателна уредба на интегрираните здравно-социални услуги през 2015 г. Благодарение на проекта бяха направени и първи стъпки към изграждането на ефективни модели на обучение на кадрите в тази сфера, стандарти за качество и финансови механизми на базата на изградените Центрове „Домашни грижи“ в област Враца.