НОВИНИ

19.09.2017 г.
Европейски проект подкрепя лица, получили международна закрила
Българският Червен кръст, съвместно с Асоциация „Форум“ приключиха изпълнението на проект, насочен към подпомагане на лица, получили международна закрила на територията на Европейския съюз, както и на други законно пребиваващи у нас граждани на трети страни.
Заключителното информационно събитие ще се проведе на 20 септември 2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в Гранд хотел София /София, ул. “Гурко” 1/.

По време на събитието освен преките резултати от проекта представител на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет ще представи и актуалната ситуация с бежанците в страната и очакваните тенденции на нейното развитие.

Дейностите по проекта се финансират от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България чрез Министерството на вътрешните работи.