НОВИНИ

08.09.2017 г.
БЧК отбелязва Световния ден на първата помощ
Във връзка със Световния ден на първата помощ, който се чества по предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец всяка втора събота на месец септември, Столичната организация на Българския Червен кръст ще организира демонстрации по оказване на първа долекарска помощ на 09.09.2017 г. от 10,00 ч. в Борисова градина (площадката при бюст-паметника на Христо Ботев).
В 12,00 ч. всички участници и гости ще се хванат за ръце и ще образуват традиционната в цял свят «Човешка верига» в подкрепа на първата помощ за всички нуждаещи се.

Най-безопасното място – „у дома“, крие много опасности. Първата помощ е основно умение, което може да осигури ефективна и бърза интервенция, за да помогне при наранявания, да намали страданията и да подобри шансовете за оцеляване на човек в нужда.Милиони хора по света са наранявани или убивани от наранявания всяка година, поради неадекватна реакция или липса на навременно оказана първа помощ.

Световният ден на първата помощ (WFAD) е една ежегодна възможност за популяризиране на знанията и уменията за оказване на първа помощ по целия свят и за подобряване и разширяване на обучението по първа помощ в световен мащаб, като един хуманитарен акт.


За повече информация:
Столична организация на БЧК
тел. 02/81 22 820; 0889662756
Димитър Ичков – специалист БМЧК