НОВИНИ

11.06.2017 г.
Демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнение
Българският Червен кръст ви кани на демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнения, която ще се проведе на 12 юни 2017 г. в района на Кресна.
Ще наблюдавате спасяване в бързо течащи води, работа със спасителни въжета и преминаване на река, действия по издирване и спасяване, оказване на помощ и подпомагане на евакуация на пострадали при наводнение.
Демонстрацията е в рамките на тренировъчен курс в периода от 9 до 13 юни 2017 г. на територията на гр. Кресна с членове на доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения.

Целта е поддържането и повишаването на подготовката на доброволните екипи и обучение на новите членове от екипите за действие при наводнения. Курсът се провежда по поречието на река Струма на територията на Кресненското дефиле при полеви условия. В него участват 60 доброволци от областните организации на БЧК - членове на звената за действия при наводнения, както и експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „Водноспасителна служба” и „ПСС“.

В тренировъчното занятие са включени и екипи на Червен кръст на Сърбия и Македонски Червен кръст за действия при наводнения, както и екип на ПСС при БЧК със спасителни кучета.

Сборен пункт за гости и журналистите, желаещи да отразят демонстрациите - 10.00 часа на 12 юни/понеделник/ 2017 г. пред хотел „Бриони“ в гр. Кресна.


За контакт на място: GSM 0889606605 - Ясен Сливенски - директор на дирекция „Мениджмънт на бедствията“ при БЧК.