НОВИНИ

08.06.2017 г.
40 години на Допълнителните протоколи
На 8 юни 2017 г. Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1949 г. ще отбележат своята 40-та годишнина.
Практическото значение на допълнителните протоколи днес е много голямо с оглед хуманитарно въздействие върху живота на хората, засегнати от въоръжени конфликти. Днес допълнителните протоколи са сред най-широко ратифицираните инструменти в света. Заедно с Женевските конвенции от 1949 г., протоколите формират основите на МХП и са крайъгълният камък за защитата и зачитането на човешкото достойнство във въоръжените конфликти.
През двете десетилетия, последвали приемането на четирите Женевски конвенции, светът стана свидетел на нарастване на броя на немеждународните въоръжени конфликти и войните на националното освобождение. В отговор, допълнителните протоколи са приети от 124 държави, включително много новообразувани страни, през 1977 г. Протоколите потвърждават и разработват правилата на международното хуманитарно право (МХП). Те засилват закрилата на жертвите на въоръжени конфликти от международен (Протокол I) и не-международен (Протокол II) и поставят ограничения граници на начина, по който могат да се водят войни. Протокол ІІ е първият международен договор, посветен изключително на ситуации на не-международни въоръжени конфликти. Допълнителните протоколи все още са едни от най-значимите международни инструменти , приложими в съвременните конфликти, като защитават цивилни граждани от най-тежките последици от войната и ръководят страните по въоръжен конфликт, докато са приложими в новите международни реалности. Това ги превръща в един от най-важните инструменти за закрилата и зачитането на живота и човешкото достойнство във въоръжен конфликт.

40 години след приемането им, Допълнителните протоколи са по-валидни от всякога!