НОВИНИ

08.06.2017 г.
БЪЛГАРИЯ УСПЕШНО ВЪВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ
По-ефективни и по-евтини: домашните грижи са алтернативата на скъпия болничен престой или на дома за възрастни хора
В България, както и в останалите европейски държави сред приоритетите на следващите десетилетия ще са разрешаването на демографската криза, грижите за застаряващото население и осигуряването на достойни старини на нашите родители и близки. Напредването на възрастта и здравните проблеми няма да подминат никого и трябва да подходим към тях с ясен поглед за преодоляването им, за снижаване на разходите и осигуряване на продължителен и активен живот на българските граждани.

Българският Червен кръст с подкрепата на Швейцарското посолство организира на 9 юни 2017 г. от 10 ч. в зала „Сердика“ на хотел „Балкан“ (бивш „Шератон“) конференция на тема „Домашните грижи – успешен модел за интегрирани здравно-социални услуги в общността“.

В откриването на конференцията ще участват: председателят на БЧК акад. Христо Григоров, посланикът на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова, председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева, ръководителят на „Международно сътрудничество“ на Швейцарския Червен кръст Беат фон Даникен.

В рамките на събитието, от 11,15 часа, е организирана пресконференция за представителите на медиите.

Проектът „Домашни грижи за независим и достоен живот“ дава отговори на множество важни въпроси:
  • Има ли алтернатива за възрастните и самотни хора в България, за да продължат те да живеят достойно в своите домове и да се чувстват по-малко уязвими?
  • Докъде стигна регулацията на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда и с какво проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ допринесе за нея?
  • Колко струва издръжката на един пациент годишно при осигуряване на редовни професионални интегрирани здравно-социални услуги в дома? И това по-евтино ли е от болничен престой за същото време?
  • Какви са тенденциите в страните от Източна Европа, както и в целия ЕС, в контекста на нарастващи нужди от обгрижване на възрастните хора и намаляващи човешки и финансови ресурси?

В програмата на конференцията са включени дискусии върху новия модел на интегрирани здравно-социални услуги, въведен чрез проекта „Домашни грижи“ на БЧК, както и върху следващите стъпки и предизвикателствата пред неговата устойчивост и прилагането му в цялата страна.

Осъществяването на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ (2012-2017) от Български Червен кръст, съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст доведе до създаването на предпоставки за трайно въвеждане и устойчиво предоставяне за първи път в България на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора. С подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие бяха създадени четири Центъра „Домашни грижи“ в област Враца, в които екипи от медицински сестри и домашни помощници предоставят комплексни здравни грижи и социални услуги в домашна среда на повече от 400 уязвими и самотни възрастни хора. Обединените усилия на всички партньори, с активното участие на съсловните организации, НПО и доставчици на услуги, доведоха до първата законодателна уредба на интегрираните здравно-социални услуги през 2015 г. Бяха направени и първи крачки към изграждането на подходящи модели на обучение на кадрите в тази сфера, стандарти за качество и финансови механизми.