НОВИНИ

30.05.2017 г.
„Възможности за по-добра закрила за децата бежанци в България”
Българският Червен кръст и Държавната агенция за закрила на детето, с подкрепата на Международната неправителствена организация „Terre des hommes”, организират на 30 май 2017 г. (вторник) от 9.30 ч., Кръгла маса на тема: „Възможности за по-добра закрила за децата бежанци в България”.
Инициативата цели да провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни по отношение на наложителни промени в нормативната уредба, регламентираща системата за закрила и подобряване на грижата за децата-бежанци.

В кръглата маса ще вземат участие г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, г-н Матайс льо Рут, представител на ВКБООН, г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, Омбудсманът на РБългария, г-жа Мая Манолова, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, други държавни институции и неправителствени организации, както и представители на дипломатически мисии на ЕС в страната.

Участниците във форума ще споделят добри практики и проблемни аспекти от българския и европейски опит в подкрепата на непридружените и разделени малолетни и непълнолетни деца чужденци.