НОВИНИ

20.05.2017 г.
БЧК отчете дейността си през периода 2013 – 2016 г.
Делегатите на отчетно-изборното общо събрание на БЧК преизбраха за председател акад. Христо Григоров
Най-висшият форум на организацията – Общото събрание, бе открит от председателя на БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – Гълъб Донев, секретар на президента на Р България по социални политики и здравеопазване, Мая Манолова – национален омбудсман, гл. комисар Дончо Барбалов, зам.-кмет на столична община, Дени Аво, директор на Европейския офис на Червения кръст, Матайс ле Рут – представител на ВКБООН в България, гл. комисар Николай Николов - директор на ГД «ПБЗН» - МВР, гл. инспектор Димитър Мичев и инспектор Мария Ботева от Пътна полиция към ГД „Национална полиция“ - МВР, Янита Манолова от Държавната агенция за бежанците към МС, ставрофорен иконом Ангел Ангелов – представител на българския патриарх и софийски митрополит Неофит, д-р Стоян Борисов, гл. Секретар на БЛС, Стоян Сентов - зам.-председател на СБА, д-р Андрей Кехайов – председател на сдружение „Български лекар“ и други партньори
Прочетени бяха приветствия от президента на Р България, от негово светейшество българския патриарх, от председателя на Народното събрание Димитър Главчев, от д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване, от министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров, от кмета на София Йорданка Фандъкова, от омбудсмана на Р България Мая Манолова, от ГД «ПБЗН» - МВР, от г-н Христо Терзийски – директор на ГД «Национална полиция» - МВР, от ДАБ при МС, от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев, от Сдружение «Български лекар», от председателя на СБА Емил Панчев, от КНСБ и др. По повод общото събрание в БЧК бяха получени поздравителни адреси и от други партньори на БЧК.

В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости дадоха много висока оценка на работата на Българския Червен кръст както за подпомагането на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и бедствия и хуманитарното подпомагане на пострадалите, за качественото изпълнение на програми и проекти, за новаторските подходи при осъществяването на червенокръстките дейности.

„Горд съм, че България е 19-ата държава в света, учредила през 1878 г. свое национално дружество. От тогава до сега страната ни е на едно от водещите места по активност на националното дружество. Вие, българските червенокръстци сте посветили живота, времето и усилията си, за да съхраните човешкото достойнство. Всеки ден Вие сте там, където е болката и страданието, а историята на спасените от Вас животи са Вашата история.“ Се казва в поздравителния адрес на президента на Р България Румен Радев към председателя на БЧК и към участниците в Общото събрание на БЧК.

Председателят на Народното събрание на Р България Димитър Главчев е написал в поздравителния си адрес: „От създаването си до днес БЧК работи в интерес на обществото и хората. За изпълнението на благородните си цели - да помага на бедстващите, да облекчава страдащите, да подкрепя уязвимите, организацията разчита на енергията на доброволци-червенокръстци от цялата страна. На всички тях дължим гореща благодарност за тяхната човечност, милосърдие, солидарност.
Вярвам, че всички вие ще продължите да следвате своята кауза, посветена на хуманността!“

Министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров казва в писмото си до г-н Григоров:“ Институцията, която Вие управлявате, е важен партньор на държавата. В лицето на БЧК Министерството на здравеопазването вижда и разчита на достоен съмишленик при осъществяването на съвместни дейности за подпомагане на нуждаещите се и при възникването на кризисни и бедствени ситуации както у нас, така и в чужбина. Уверен съм, че и занапред ще продължим съвместната си работа по опазване здравето на гражданите.“

„Червеният кръст и институцията, която представлявам си приличат, ние наистина сме последната надежда на измъчените български граждани, последната врата, на която ще почукат. Изразявам своето уважение, респект и възхищение към вас като към благородна организация, така и към вашите членове и ръководство. Ние сме не просто съмишленици и съидейници, ние сме приятели“. „Нека със същия кураж, смелост и ентусиазъм да се борим с несправедливостите“ - това каза омбудсманът на Р България Мая Манолова на общото отчетно-изборно събрание на БЧК.

Проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК, ръководеше първото заседание на форума. Той предостави думата на председателя на организацията Христо Григоров, който, от името на Националния съвет, направи пред делегатите подробен анализ на дейността на БЧК през целия мандат 2013-2016 г.

„Както в цялата си 138-годишна история, и през последния четиригодишен период БЧК е реализирал неотстъпно и с отговорност хуманитарния си мандат да подпомага уязвимите хора. И през този отчетен период, в условията на динамично променяща се социално-икономическа среда и многократно нарастващи предизвикателства, БЧК е изпълнявал същностната си мисия, следвал е стратегическите си цели и е защитил името си на най-голяма неправителствена организация, предоставяща по ефективен начин дейности и услуги и многостранна подкрепа на постоянно увеличаващите се по брой и степен на уязвимост хора в ежедневни, разнородни кризисни и бедствени ситуации, поел е ролята и на значим фактор за очевидно така необходимото хуманизиране на общностите за борба с отчуждението, насилието, агресията, стигмата, ксенофобията, дискриминацията, за подпомагане на тяхното развитие и на способността им за самопомощ и саморазвитие.“ – така накратко председателят на организацията характеризира отминалия мандат.

Равносметката показва, че продължава тенденцията за стабилизиране и увеличаване на броя на членовете, като за 2016 г. той е 148 081 души. Доброволците, които практически осъществяват мисията на организацията, са 19 454, като половината от тях са млади хора под 35 години.

През отчетния период организацията отново реализира широк спектър от мероприятия, услуги и дейности в социалната област, които съответстваха на нуждите и очакванията на обществото. С хуманитарни помощи са подпомогнати общо 843 570 уязвими лица и 700 социални и здравни институции. По този начин БЧК положи усилия да отговори навреме и според възможностите си на част от проблемите на социално слабите граждани от нашето общество. Над 28 220 социално слаби лица са се възползвали от социалните услуги, предоставяни от БЧК. През последните години БЧК е припознат от институциите като доставчик на качествени грижи към възрастните хора. В 10 центъра „Домашни грижи“ повече от 700 възрастни граждани с хронични заболявания и трайни увреждания редовно получават интегрирани здравно-социални услуги в домовете си.

И през последните четири години. БЧК запази водещата си позиция в обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ и продължи да бъде ключов партньор на държавата в осъществяване на превенцията на пътния травматизъм. Програмите на БЧК за обучение по първа долекарска помощ на различни групи от населението са с европейски сертификат. Обучени бяха 268 403 кандидат-водачи на МПС, учители, родители и детегледачи на деца до 8 годишна възраст, служители на фирми.

Едно от предизвикателствата за БЧК – в частност за екипа на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, беше подпомагането на уязвими лица, търсещи и получили закрила. В този динамичен миграционен контекст, Българският Червен кръст успя да подпомогне близо 12 000 лица, търсещи закрила, бежанци и уязвими мигранти, чрез осигуряване на хуманитарна помощ (храна, хигиенни пакети, дрехи, обувки, лекарства, одеяла и др.), както и подпомагане на техния достъп до медицинска грижа, образование, подслон, пазар на труда.

През изминалия мандат БЧК повиши готовността си за реакция при кризисни ситуации, потвърди имиджа си на компетентен и сигурен партньор в помощ на държавата, мотивира доброволческия си състав и продължи да развива организационния си капацитет за реакция при бедствени и кризисни ситуации, В периода 2013-2016 г. бяха подпомогнати 32 600 пострадали при наводнения и пожари, при взривове в оръжеен завод и на влакови цистерни в областите Русе, Силистра, Разград, Варна, Добрич, В. Търново, Враца (гр. Мизия), Хасково, Ст. Загора, Бургас, Видин (Г. Лом), Шумен (Хитрино), Търговище и Кърджали.

Планинската спасителна служба е оказала помощ на 7 660 души, 60% от които са транспортирани в болници с тежки увреждания, провела е 327 спасителни акции с участието на 1 994 планински спасители. През 2016 г. ПСС при БЧК бе избрана за домакин на Конгреса на ИКАР, което е признание на световната федерация за високия професионализъм и постигнатите резултати на нашите планински спасители. Конгресът се проведе в к.к. „Боровец“ и в него участваха 343 души от 33 държави.

Продължи успешното реализиране на водноспасителната дейност, като за периода бяха обучени 4650 спасители за открити водни площи и море и за басейн. Постигната е много добра ефективност в дейността и за периода са спасени при водни инциденти 17 278 души.

едно от най-значимите международни събития, организирани от БЧК през отчетния период, председателят на БЧК посочи успешното възстановяване след 23-годишно прекъсване на Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми, провел се с голям успех във Варна, както и последвалата го в междинната 2016 г. Филмова академия на тема „Хуманизъм, агресия, кино“.

През последните четири години са реализирани множество кампании и проекти за набиране на финансови средства за осигуряване на безплатна храна в училище на деца от социално слаби семейства, за предоставяне на финансова помощ на семействата на деца, пострадали при ПТП, на семействата на деца със специални потребности, за подпомагане на засегнати от бедствия и др. Благодарение на съвместните усилия на БЧК и на партньори, набраните средства през периода са 7 343 714 лв.

Младежката червенокръстка организация може с удовлетворение да заяви, че успешно запазва своето място и роля за създаване на необходимата алтернатива пред младите хора. В 1329 клуба на БМЧК членуват 21 116 членове – доброволци, 11 185 от тях са активни доброволци. За периода са обучени над 24 000 доброволци и са достигнати 630 222 души. Младежкият Червен кръст е работил и подпомогнал 33 636 души и е достигнал до 340 827 млади хора в областта на здравната просвета.

БЧК е постигнала значителна организационна и финансова стабилност. Използвани са съвременни подходи и форми на работа при повишена прозрачност и отчетност; подобрени са ефективността, контролът и управлението на риска.

Това са само част от фактите, които председателят на организацията беше включил в презентацията за дейността на БЧК през мандат 2013-2016 г.. Те са неопровержимо доказателство за приноса на хилядите червенокръстки дейци, доброволци, служители и членове за подкрепата, която получават уязвимите и пострадалите хора. В последвалите изказвания на представители на областните структури бе акцентирано върху приоритетни организационни въпроси и бяха споделени както добри практики, така и предизвикателства и проблеми от регионален характер.

Делегатите бяха запознати от зам.-генералния директор и ръководител на направление „Финансово-стопанска дейност“ Василка Каменова с резултатите от изпълнението на Бюджета на БЧК за отчетния период. И двата отчета единодушно бяха приети от Общото събрание на БЧК. Изнесените отчети на Националната контролна комисия и на Етичната комисия също бяха гласувани от участниците във форума.

На второто заседание на сесията на Общото събрание, ръководено от зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев, делегатите на първата сесия на 66-ото общо събрание избраха ръководни органи на организацията. Те гласуваха с таен избор с две отделни бюлетини- за председател и за зам.-председатели.

Акад. Христо Григоров беше преизбран за председател на Българския Червен кръст. Зам.-председателите на БЧК ще бъдат трима - проф. Здравко Маринов от БЧК София-град, д-р Валентин Петков от БЧК София- област и Стойчо Стойчев от БЧК-Ямбол.

Преди гласуването акад. Христо Григоров заяви, че, ако делегатите му гласуват доверие, БЧК ще се запази като водеща и най-голяма хуманитарна организация в България. „Ще запазим неутралитета и финансовата стабилност на БЧК“, обясни той. „Българския народ има нужда от нас, институциите тепърва ще имат нужда от нас“, посочи акад. Христо Григоров. „Ако продължаваме да работим, както досега- обединени от идеята за хуманността, нашият авторитет ще бъде още по-голям“, коментира той. „Сега правим историята на БЧК, а когато я четат хората ще бъдат удивени, че успяхме да запазим БЧК в това трудно време“, каза още акад. Христо Григоров.

Генералният директор проф. д-р Красимир Гигов представи плана за работа на БЧК през 2017 г., а зам.-генералният директор Василка Каменова – Бюджета за 2017 г. След гласуването и приемането им делегатите приеха и промени и допълняния в Устава на БЧК и в Статута на БМЧК. Обсъдени бяха и редица организационни въпроси.

Общото събрание беше закрито от председателя на БЧК Христо Григоров, който отново изказа своята признателност към всички в залата за упорития им труд и всеотдайност и пожела „Мандат 2017 - 2020 година да е още по-плодотворен и успешен за „къщата на доброто, където всеки нуждаещ се български гражданин може да намери протегната ръка за помощ!“