НОВИНИ

28.02.2017 г.
Столичната организация на БЧК удължава раздаването на хранителни продукти

Столичната организация на БЧК удължава раздаването на хранителни продукти от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г.
Правоимащи по програмата са:
  • лица и семейства получавали целеви помощи за отопление през 2015/2016 г. (Наредба № РД-07-5 от 2008 г.);
  • майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД)
  • лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас (по чл. 10а от ЗСПД)
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства (по реда и условията на ППЗЗД)
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ (по реда на чл. 16 от ППЗСП)

Всеки, включен в програмата ще получи следните продукти: брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг., лично или чрез други лица срещу пълномощно и лична карта.

Раздаването ще се извършва в работните дни от 9.00 до 16.30 часа в следните пунктове (Вижте прикачения файл).