НОВИНИ

01.02.2017 г.
Решения от второто заседание на Обществения съвет за Хитрино
На 2 февруари 2017 г. /четвъртък/, в Централата на БЧК, се проведе второто заседание на Обществения съвет за управление на финансовите средства от кампанията за Хитрино.
То бе ръководено от двамата съпредседатели – г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р Българи, и акад. Христо Григоров, председател на БЧК.

В началото бе предоставена информация за набраните средства от кампанията до 2 февруари 2017 г. в размер на 2 076 495 лв.

Кметът на село Хитрино Нуридин Исмаил представи пред членовете на обществения съвет предложение на местния Обществен съвет за разпределение на средствата по кампанията, което е направено на база оценка на щетите и съобразено с нуждите на пострадалите домакинства.

След като се запозна с предложението, представено от кмета на с.Хитрино, Общественият съвет реши:
1. На пострадалите домакинства от 30 напълно разрушени или подлежащи на събаряне къщи се предоставят по 2 900 лв. за електроуреди и по 12 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 447 000 лв.
2. На пострадалите домакинства от 70 къщи, подлежащи на частичен и основен ремонт, се предоставят по 1 750 лв. за електроуреди и по 8 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 682 500лв
3. На пострадалите домакинства от 200 къщи с по-малки материални щети се предоставят по 1 250 лв. за електроуреди и по 1 000 лв. за обзавеждане. Общата сума на подпомагане е 450 000 лв.
4. Предоставят се 20 000 лв. за гаражни врати, 190 000 лв. за врати за домакинства и 15 000 за остъкляване.

Общата сума на разпределените средства е 1 804 500 лв.

Предоставянето на финансовата помощ ще се осъществява поетапно, съобразно готовността на домакинствата да усвояват средствата и съобразно наличните суми по банковата сметка на кампанията. Сумите от изпратени смс-и ще постъпват от мобилните оператори допълнително.

Кметът на с. Хитрино ще предоставя месечни отчети пред Националния обществен съвет за изразходваните средства.