НОВИНИ

31.01.2017 г.
Започва раздаването на хранителни продукти в София

То ще стартира на 01.02.2017 г. и ще продължи до 28.02.2017 г.

Правоимащи по програмата са:
  • лица и семейства получавали целеви помощи за отопление през 2015/2016 г. (Наредба № РД-07-5 от 2008 г.);
  • майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД)
  • лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас (по чл. 10а от ЗСПД)
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства (по реда и условията на ППЗЗД)
  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ (по реда на чл. 16 от ППЗСП)

Всеки, включен в програмата ще получи следните продукти: брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг., лично или чрез други лица срещу пълномощно и лична карта.

Раздаването ще се извършва в работните дни от 9.00 до 16.30 часа. Адресите на пунктове можете да откриете в прикачения файл.