НОВИНИ

09.11.2016 г.
Председателят на БЧК с високо академично звание
Академичният съвет на Българската академия на науката и изкуството единодушно присъди научното звание „Академик“ на председателя на Българския Червен кръст Христо Григоров за неговите изключителни заслуги за опазването и развитието на гражданското общество у нас и за приноса към българската наука на авторските му издания в областта на националната история и на историята и развитието на Българския Червен кръст.