НОВИНИ

24.10.2016 г.
БЧК започва предоставянето на нераздадените от втори транш хранителни продукти

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 21.10.2016 г. БЧК започна поетапно раздаване на неразпределените хранителни продукти на 41 020 допълнително включени в програмата уязвими граждани.
Раздаването ще продължи до 11.11.2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане правоимащи лица ще получат по 13, 360 кг продукти - грах - 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг; ориз - 4 кг; булгур - 0,500 кг; зрял фасул – 3 кг; пчелен мед – 0,500 кг; месна консерва - 0.480 кг; рибна консерва - 0,480 кг; лютеница - 1 кг; доматено пюре - 0,400 кг; бисквити - 0.400 кг и вафли - 1 кг .

В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани:
• лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
• лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – от резидентен тип или в общността.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта 285 пункта, като всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци, ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК.

За град София раздаването на продуктите ще стартира на 26.10.2016 г. и ще продължи до 15.11.2016 г.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в областните организации на БЧК.