НОВИНИ

24.10.2016 г.
Европейски проект в подкрепа на лица, получили международна закрила
Българският Червен кръст, съвместно с Асоциация „Форум“ започват реализиране на проект, насочен към подпомагане на лица, получили международна закрила на територията на Европейския съюз, както и на други законно пребиваващи у нас граждани на трети страни.
Откриващо събитие за представяне на проекта и неговите цели ще се проведе на 25 октомври 2016 г. /вторник/ от 12.00 часа в Пресклуба на БТА /София, бул. “Цариградско шосе” 49/.

Дейностите по проекта се финансират от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България чрез Министерството на вътрешните работи.