НОВИНИ

26.08.2016 г.
В подкрепа на пострадалото население
Италианският Червен кръст обяви, че всеки, който желае и има възможност да помогне с финансово дарение
на италианците, останали без домове в този труден за тях момент, може да го направи чрез:

текущата сметка, активирана от Италианските пощи и Италианския Червен кръст:


IBAN: IT38R0760103000000000900050
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Beneficiario: Associazione Italiana della Croce Rossa
Causale: "Poste Italiane con Croce Rossa Italiana - Terremoto Centro Italia"


или текущата сметка на Италианския Червен кръст:

IBAN: IT40F0623003204000030631681
BIC/SWIFT: CRPPIT2P086
Beneficiario: Associazione Italiana della Croce Rossa
Causale: "Terremoto Centro Italia"


или онлайн на сайта на Италиански Червен кръст.