НОВИНИ

24.06.2016 г.
„ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ НАПРЕД“
По инициатива на посолството на кралство Нидерландия, на Върховния комисариат за бежанците на ООН и на Българския Червен кръст, в централата на БЧК се проведе второ издание на кръглата маса, посветена на темата за интеграцията на бежанците в България.
Форумът се провежда в рамките на Холандското председателство на ЕС и има за цел да представи процеса на интеграция на лицата, получили международна закрила в България, взаимодействието между отговорните институции, местната власт и неправителствените организации и предизвикателствата пред тях. Първото издание на събитието беше през януари тази година и то очерта актуалната ситуация с миграционната криза в Европа и набеляза бъдещите стъпки за подобряване средата и механизмите на интеграционния процес.
Във форума участваха 19 посланици от държави-членки на ЕС, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев, новият представител на ВКБООН в България Матайс Льо Рут, председателят на ДАБ при МС Петя Първанова, председателят на НСОРБ Гинка Чавдарова, представители на президентството, на правителството, на Столична община и на редица неправителствени организации.
Събитието откриха Н. Пр. Toмас ван Оорсхот, извънреден и пълномощен посланик на Холандия в България, представителят на ВКБООН Матайс Льо Рут и генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. Модератор на кръглата маса бе д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК.
Във встъпителното си слово посланик Ван Оорсхот каза: „ За мен е удоволствие да сме тук за втори път, обединени от таза важна тема. Доста неща се промениха през последните месеци. Европейският съюз предприе важни стъпки, които ни позволяват да гледаме положително на ситуацията. Вместо да се обсъжда граничният контрол, фокусът сега е върху намирането на трайни решения като преместване, презаселване и най-важното интеграцията на бежанците, поради което сътрудничеството между държавните институции, общините и неправителствените организации е от ключово значение.”
Представителят на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Матайс Льо Рут подчерта четири ключови аспекта за изграждането на ефективен механизъм за интеграция: на първо място, необходимостта от един отделен координиращ и отговорен орган; второ, нуждата от целево и устойчиво финансиране; трето, участието на неправителствения сектор както в разработването на политиките, така и в тяхното прилагане; и четвърто, изключителната важност на общините, чиято роля следва да бъде изяснена.
В своето изказване председателят на БЧК Христо Григоров каза: „Интеграцията на бежанците продължава да бъде предизвикателство пред българското общество, въпреки усилията на правителството за осигуряване на подходящи условия за прием и ефективна процедура за предоставяне на убежище. БЧК и НПО секторът продължават да подкрепят бежанците и да подпомагат тяхната интеграция в страната. Неправителствените организации обаче трябва да имат ясно определени отговорности и да им бъдат отпуснати достатъчно средства, за да реализират дейността си. В заключение бих искал да цитирам част от декларацията на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по повод Световния ден на бежанеца: „Европейският съюз и държавите членки трябва да препотвърдят абсолютното право на убежище и да въведат ефективна система за закрила.”
Специално участие в кръглата маса взе министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, представяйки свършеното до момента от правителството за интеграцията на бежанците в България. Като важен инструмент за интеграцията на бежанците министър Русинова открои партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор. „В момента координацията е на много добро ниво и на бежанците се осигурява навременна подкрепа“, увери тя. „Държавата създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.
За напредъка в работата на Държавната агенция за бежанците при МС и добрата координация между държавните структури и НПО сектора говори и председателят на ДАБ Петя Първанова: „Интеграцията е един непрекъснат процес, който започва в центровете за настаняване на ДАБ, но продължава основно след получаването на решение за закрила. За да се улесни този процес Междуведомствена работна група от експерти изработи специална Наредба, която представлява опростен и ефективен механизъм за взаимодействие между институциите за провеждане на интеграцията. Разчитаме на подкрепата, сътрудничеството и партньорството на държавните и местни власти, както и на неправителствените организации по изпълнението на тази Наредба“, каза г-жа Първанова.
В последвалата дискусия се включиха активно посланиците на Словакия, Австрия, Кипър, Белгия, както и представителите на неправителствения сектор, които представиха своята дейност, успешните практики и предизвикателствата, с които ежедневно се борят. Сред тях бяха организации като Международната организация по мигарция, Българският хелзинкски комитет, Съветът за бежанци и мигранти, Центърът за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, Съветът на жените бежанки, Каритас и др.
Форумът бе закрит, извеждайки на преден план основните предизвикателства пред България, а именно приемане на плана за действие по интеграция с необходимите финансови средства за неговото осъществяване, както и формирането на национален координиращ и отговорен орган.