НОВИНИ

03.06.2016 г.
VIII Национално състезание на Младежките аварийни екипи
Каним Ви на 4 юни 2016 г. (събота) в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, където ще се проведе VIII Национално състезание на Младежките аварийни екипи на Българския младежки Червен кръст.
В надпреварата ще участват над 90 състезатели от цялата страна на възраст над 15 г. Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове ще бъде оценявана подготовката им по първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, международно хуманитарно право и др. Състезателите ще демонстрират готовността си за реакция при различни бедствия, аварии и инциденти, техники за транспортиране на пострадали и грижа за нуждаещите се.

В ситуационните задачи ще участват много статисти като условно пострадали, както и дегизатори, комендатура и други специалисти.

Уменията на членовете на МАЕ ще бъдат оценявани от съдийска колегия с главен съдия доц. д-р Димо Димов, началник на Научно-изследователска лаборатория по Медицина на бедствените ситуации – Военномедицинска академия.

Официалното откриване на VIII Национално състезание на Младежките аварийни екипи започва в 9.00 часа на 4 юни 2016 г. в НУЛЦ на БЧК - Лозен.

На откриването ще присъстват представители на ръководството на Българския Червен кръст и на Българския младежки Червен кръст, както и на партньорски организации и институции.


Допълнителна информация може да получите на тел. 0886 281858.