НОВИНИ

24.05.2016 г.
Реч на президента на МКЧК: Уважавайте нормите, които гарантират хуманността
Реч, изнесена от Питър Маурер, председател на Международния комитет на Червения кръст, по време на Световната хуманитарна среща на върха в Истанбул, Турция.
Ваши превъзходителства,
Дами и господа,

Аз говоря с вас днес от името на МКЧК като пазител на Женевските конвенции - универсално ратифицирани договори, приложим към всички страни в конфликт.

В основата на цялото международно хуманитарно право (МХП) лежи защитата на цивилното население, на задържаните, на ранените и болните, и на всички лица, които не участват във военни действия. Това е тази споделена хуманност, която дава МХП неговото значение, неговата легитимност, и неговия универсален смисъл.

Аз говоря с вас и защото милиони хора, които страдат по време на въоръжени конфликти по света нямат глас.

С какво бъдещите историци ще запомнят от съвремието ни? Това, че милиони хора са били обект на атака умишлено или поради небрежност; че техните домове, болници и училища са били разрушени и че цели градове бомбардирани до основи; че милиони мъже, жени и деца са били принудени да напуснат домовете си?

Все още имаме шанс за преобразяване на историята.

Тук международното хуманитарно право може да ни води – нас и бъдещите поколения - през тъмните времена на война, да направим правилния избор, когато се сблъскаме с насилие и омраза, с радикални идеологии на изключване и унищожаване.

Опасно голямата пропаст между написаното в закона и практиката трябва да бъде преодоляна.
Зачитането на закона е първата стъпка, за да се преобърне тази тенденция. Тя е проста, но изисква:
• Спрете атаките срещу цивилни;
• Не извършвайте изнасилвания, мъчения или колективни екзекуции на хора;
• Да не се бомбардират или атакуват по друг начин болници и училища;
• Не заплашвайте, отвличайте или убивайте тези, които помагат;
• Да не се злоупотребява с цивилни като човешки щитове;
• Да не се използват забранени оръжия и оръжията да не се използват незаконно;

И ако видите нещо от това да се случва: Направете нещо срещу него, с цялата си власт и сила. Не избирайте лесния изход да обявите всички цивилни жертви за случайни щети.

Вместо това, спазвайте международното хуманитарно право:
• Положете всяко усилие за защита на цивилното население, когато избирате оръжия и военна тактика;
• Осигурете помощ на тези, които страдат и осигурете достъп до тези, които помагат по неутрален, безпристрастен и независим начин;
• Погрижете се за тези, които бягат от насилие;
• Отнасяйте се със задържаните по хуманен начин.

МХП се основава на принципи, но е и прагматично и практично: то не забранява войната, а определя ограничения при воденето й, като по този начин признава съвсем реалната дилема на намирането на баланса между военната необходимост и хуманитарните задължения.
Но правото може да бъде само средство за постигане на целта. Правото никога не е цел само по себе си.

МХП може да бъде страхотен инструмент, ако се прилага добросъвестно, и непрекъснато се тълкува и развива, за да отговаря на новите предизвикателства.
То не трябва да се злоупотребява като политически инструмент срещу противници, за да изостря и без това напрегнатите ситуации.

То трябва да служи за изграждане на пространство за диалог с и между воюващите страни.

То трябва да бъде основата за възобновяване на диалога относно предизвикателствата и дилемите на запазване поне минимална хуманност по време на война: осигуряване на хранителни пратки и на лекари в обсадени зони; вкарване на екипи в затворите за намаляване на недохранването и болестите; докарване на инженерите, които да възстановят канализационни системи и списъкът продължава.

Колкото и трудна и безсмислена да е войната , ние се нуждаем от непрестанни инвестиции, ангажираност и преговори, за да се пренесе духа на закона в действителността на хората, които се нуждаят от защита.

МХП вече не е само занимание на няколко военни и правни специалисти; то е във водещите новини и е неразделна част от хуманитарния пейзаж. То има стойност като силна нормативна система, не на последно място за всички онези, които страдат от войната.

С нашия опит от фронтовата линия на въоръжените конфликти, ние сме готови да се ангажираме с вас, индивидуално и колективно, публично или конфиденциално, както сметнете за добре, за да преминем към следващото ниво, за да намерим прагматични решения на сложни дилеми, за да разберем особеностите на съответната среда, и да се учим заедно от най-добрите практики.

Призовавам ви към спазване на закона, да осигурите спазването му, да запазите баланса в един свят, в който много различни сили се стремят в различни посоки.

Ако тази среща иска да е успешна, резултатът трябва да се съсредоточи върху хората, а не върху системите.
Ангажиментите трябва да бъдат последвани от конкретни действия и дълбока промяна на поведението на всички страни. Хората, страдащи от войни заслужават нищо по-малко от действия, които ще защитават техния живот и достойнство.

Призовавам ви да се възползвате от възможностите от тази среща на високо равнище, за да потвърдите своя ангажимент към глобалния договор на хуманността, към МХП - в собствения си интерес и, да, също в интерес на своите противници.

Използвайте силата си, за да гарантирате, че дори войната има граници - всеки ден, във всеки въоръжен конфликт, и за всеки - защото войни без граници са войни без край.

Благодаря.