НОВИНИ

14.05.2016 г.
Българският Червен кръст отчете дейността си през 2015 г.
Приключи своята работа редовната сесия на 65-ото Общо събрание на Българския Червен кръст.
Най-висшият форум на организацията бе открит от председателя на БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите и официалните гости - представители на президентството, на правителството, на министерствата на вътрешните работи и ва здравеопазването, на други държавни структури и неправителствени организации.

Прочетени бяха приветствия от президента и от вицепрезидента, от министър-председателя, от министъра на здравеопазването, от ГД «Национална полиция» и от ГД «ПБЗН» - МВР, от ДАБ, от СБА., от съюза на стоматолозите, от началника на отбраната, от пациентски организации и от други партньори на БЧК.
От името на Националния съвет председателят на организацията Христо Григоров направи пред делегатите анализ за дейността на БЧК през 2015 г. година. /Извадки от отчета в цифри и факти прилагаме отделно/.

Делегатите единодушно приеха отчета за работата и за бюджета на организацията и отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия. Гласувани бяха планът за дейностите и за бюджета през 2016 г.