НОВИНИ

10.05.2016 г.
Столичната организация на Българския Червен кръст

на 11.05.2016 г. започва раздаването на неразпределените на първи транш хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Правоимащи по програмата са:
  • лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  • лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на ППЗСП;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Раздаването ще продължи до 27.05.2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица ще получат по 14,88 кг хранителни продукти – 5 кг брашно, 3 кг спагети, 3 кг леща, 1,6 кг компот, 1 кг конфитюр, 1 л нектар и 0,280 кг локум, лично или чрез други лица срещу пълномощно и лична карта.

Раздаването ще се извършва в работните дни от 8.30 до 16.30 часа. Адресите на пунктовете може да откриете в прикачения файл.