НОВИНИ

25.04.2016 г.
За да има цвят в живота на възрастните хора
Българският Червен кръст и Посолството на Конфедерация Швейцария в България организират на 26 април 2016 г. в Гранд хотел София, зала „София“, ул. „Гурко“ 1, международна конференция
„Човешките ресурси в сферата на интегрираните здравно-социални услуги – предизвикателства и възможности”


Конференцията ще открият проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България, Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика и д-р Адам Персенски, заместник-министър на здравеопазването.

Официални гости на конференцията ще бъдат д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване в НС и д-р Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в НС. Лектори на форума са Тони Томпсън, представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, д-р Рене Кюне и Феликс Детвилер от Фондация „Кареум” - Швейцария.

Конференцията ще представи успешно действащия в България (в региона на Враца) нов модел на интегрирани здравно-социални услуги, които са въведени в рамките на проекта „Домашни грижи за независим и достоен живот”, изпълняван с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В съответствие с реформата в българското здравеопазване събитието може да помогне за по-доброто планиране и подготвеност на кадрите при въвеждането на интегрирани здравно-социални услуги в общността. Темата е изключително актуална и в контекста на осигуряване на адекватни условия за дългосрочно обгрижване в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

В рамките на проекта (януари 2012 – декември 2017) БЧК в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на трупа и социалната политика и Националната агенция за професионално образование и обучение изработи нови държавно-образователни изисквания за професията „Социален асистент“, които имат за цел качествено предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в бъдеще. Новите изисквания са важна стъпка в надграждането на съществуващата професия и възможността тези специалисти да работят в екипи с медицински сестри и други здравни специалисти в сферата на дългосрочните грижи..

В резултат на тясното сътрудничество на Швейцарския червен кръст и Българския Червен кръст бяха създадени четири центъра за домашни грижи в общини от Област Враца - Бяла Слатина, Криводол, Оряхово и Враца), които предлагат домашни грижи по швейцарската система Спитекс („Spitex“). Обучен персонал осигурява услуги на над 400 души. Хронично болни и хора с увреждания над 65 години, между тях и роми, са посещавани всеки ден в дома им и им се предлагат непосредствено медицинска грижа и социална подкрепа. Този подход вече се доказа като финансово ефективен начин да бъде намалена натовареността на болниците и облекчени грижите за хората, които имат нужда от помощ. Пилотният модел е приложим в други райони на България, както и в съседни страни.

В рамките на проектния период Народното събрание одобри включването на интегрираните здравно-социални услуги в Закона за здравето, което ще позволи по-нататъшно развитие и финансиране на домашните грижи.

Проектът възлиза на 2 824 милиона швейцарски франка, от които швейцарското съфинансиране е 2 418 милиона.