НОВИНИ

24.03.2016 г.
Национален събор на Българския младежки Червен кръст
От 25 до 26 март 2016 г., със съдействието на областната организация на БЧК – Пловдив, в зала „Аула” на Аграрния университет в града, ще се проведе най-висшият форум на БМЧК, на който ще присъстват над 70 делегати от цялата страна.
Националният събор ще гласува отчета за дейността на организацията за изминалата 2015 г. и ще приеме план за работа на национално ниво през настоящата година. Ще бъде обявено началото на честванията по случай предстоящата 95 годишнина на младежката организация, които ще преминат под мотото „БМЧК - 95 години създаваме добро!”.

На 25 март 2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Областния съвет на БЧК-Пловдив, председателят на БМЧК Мария Христова и Деница Баръмова - директор на дирекция БМЧК към Секретариата на Националния съвет на БЧК, ще запознаят медиите с работата на най-голямата младежка неправителствена организация в България и с предстоящия ѝ върховен форум.

Гости на Националния събор ще бъдат председателят на БЧК Христо Григоров, д-р Христо Паунов, член на Националния съвет на БЧК, генералният директор доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова, д-р София Стоименова – главен секретар на БЧК, председателят и директорът на областната организация на БЧК в Пловдив д-р Петрония Карамитрева и Таня Георгиева, председатели на БМЧК за минали периоди, представители на местната власт, национални и регионални институции, партньори и съмишленици.

Лице за контакт: Диляна Димитрова – 0886 281858


През тази година Българският младежки Червен кръст ще отбележи 95 години от своето създаване. През 1921 г. тогавашното Върховно ръководство на Българското дружество „Червен кръст” взема решение за създаване на младежка организация към Българския Червен кръст. БМЧК е осмата младежка червенокръстка организация в света и вече 95 години работи за намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младите хора в България и за приобщаването им към хуманитарните ценности и принципи.